Tukea yhdenvertaisen digipedagogiikan kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen

Digitaitokalenteri – uudet lukutaidot kuopiolaisittain!

Tutustu, kuinka Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman osaamisen kuvaukset muuttuvat helpoiksi käytännön ohjeiksi opetukseen!

Alakoulun digitaitokalenteri

Alakoulun digitaitokalenterin avulla oppilaat saavuttavat hyvät perustaidot digitaalisessa osaamisessa, medialukutaidossa ja ohjelmointiosaamisessa. Opittavat sisällöt on jaettu tasaisesti eri luokka-asteille. Tavoitteena on sisällyttää nämä kokonaisuudet luontevaksi osaksi eri oppiaineiden opiskelua.

Yläkoulun digitaitokalenteri

Yläkoulun kalenterissa syvennetään digitaalista osaamista, medialukutaitoja ja ohjelmointiosaamista, mutta kannustetaan myös luovaan toimintaan. Opittavat sisällöt on jaettu tasaisesti oppiaineiden kesken. Näin digitaitojen opettamisen vastuu jakaantuu kaikille ja oppilaiden on mahdollista saavuttaa yhdenvertaiset digitaidot.

Varhaiskasvatukset ja esiopetuksen digitaitokalenteri

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digitaitokalenterin sisällöt tutustuttavat monipuolisesti ja turvallisesti erilaisiin median muotoihin. Ohjelmoinnillista ajattelua harjoitellaan leikin avulla. Digitaalisia välineitä ja ympäristöä ihmetellään yhdessä. Tavoitteena on innostaa lapsia oppimaan leikinomaisesti ja yhteistyössä toisten kanssa.

Alakoulun digitaitokalenteri

Alakoulun digitaitokalenterin avulla oppilaat saavuttavat hyvät perustaidot digitaalisessa osaamisessa, medialukutaidossa ja ohjelmointiosaamisessa. Opittavat sisällöt on jaettu tasaisesti eri luokka-asteille. Tavoitteena on sisällyttää nämä kokonaisuudet luontevaksi osaksi eri oppiaineiden opiskelua.

Yläkoulun digitaitokalenteri

Yläkoulun kalenterissa syvennetään digitaalista osaamista, medialukutaitoja ja ohjelmointiosaamista, mutta kannustetaan myös luovaan toimintaan. Opittavat sisällöt on jaettu tasaisesti oppiaineiden kesken. Näin digitaitojen opettamisen vastuu jakaantuu kaikille ja oppilaiden on mahdollista saavuttaa yhdenvertaiset digitaidot.

Digikehittäminen

Opetuksen digitaalisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen luo pohjan digipedagogiikalle. Olemme Kuopiossa rakentaneet toimintamallin, jossa systemaattisesti ja tavoitteellisesti mutta koululähtöisesti tuemme kaupunkimme kaikkien koulujen digikehittämistä. Toimintamallin myötä mahdollistetaan sekä koulujen että oppilaiden yhdenvertainen kehittyminen.

Opetuksen digitaalisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen luo pohjan digipedagogiikalle. Olemme Kuopiossa rakentaneet toimintamallin, jossa systemaattisesti ja tavoitteellisesti mutta koululähtöisesti tuemme kaupunkimme kaikkien koulujen digikehittämistä. Toimintamallin myötä mahdollistetaan sekä koulujen että oppilaiden yhdenvertainen kehittyminen.