Alaotsikkoa napauttamalla saat esille digitaitokalenterin kohdan tarkemman kuvauksen, jonka alle on koottu aiheeseen liittyvää tukimateriaalia.

Tukimateriaaleissa käytettävät kuvakkeet:

  • Opettajan ohje

  • Esitysmateriaali

  • Video

  • Muu materiaali

1. Perusdigitaidot

Otetaan käyttöön henkilökohtaiset tunnukset, joissa noudatetaan tietoturvallisen ja vahvan salasanan periaatetta. Harjoitellaan koneiden ja ohjelmien käynnistys- ja sammutusrutiinit sekä näppäimistön, hiiren sekä kosketuslevyn ja -näytön perustoiminnot. Opetellaan käsittelemään yhteiskäytössä olevia laitteita ja tarvikkeita huolellisesti. Keskustellaan toimintatavoista laitteen rikkoutuessa tai kadotessa.

2. Turvallisuus

Jaetaan kokemuksia digitaalisten palveluiden ja laitteiden käytöstä. Harjoitellaan yhdessä näiden turvallisia käyttötapoja (mm. uloskirjautuminen ja kuvien poistaminen). Tutustutaan digiturvallisuussanastoon. Keskustellaan, miten toimitaan, jos kohdataan asiatonta käytöstä verkossa. Keskustellaan myös kuvien ottamisen ja julkaisemisen periaatteista (esim. Ketä voi kuvata? Missä voi julkaista? Kenen luvalla?).

3. Ohjelmointi

Ihmetellään yhdessä arjen digitaalisten laitteiden toimintaa (mm. puhelin, tietokone, kodinkoneet). Harjoitellaan ohjelmointia erilaisten toimintaohjeiden ja leikkien kautta. Puretaan arjen ilmiöitä (esim. hampaiden pesu) osiin ja pohditaan niihin eri ratkaisuja. Harjoitellaan ohjelmointia koulun välineillä (esim. Bee-Bot) ja sovelluksilla (esim. Scratch Jr, A.L.E.X, Lightbot Hour). Lisämateriaalia löytyy osoitteesta: innokas.fi/materiaalit/.

4. Näppäintaidot

Otetaan käyttöön Näppistaituri. Kirjaudutaan M365- tai GWE- ympäristöön. Kirjoitetaan Word Online- tai Docs-sovelluksella sanoja tai virkkeitä. Keskustellaan vastuullisesta tulostamisesta ja tulostetaan tuotos tarvittaessa.

5. Tiedonhaku

Keskustellaan, mitä ovat internet ja selain. Tutustutaan koulun kotisivuihin ja tiedonhakuun verkossa (esim. Google-haku). Etsitään tietoa ja kuvia sovitusta aiheesta (esim. eläin).

6. Media

Tutustutaan ja keskustellaan erilaisista kuvitteellisista (esim. sarjakuva, peli, mainos) ja todenmukaisista (esim. uutinen) mediasisällöistä sekä siitä, miten media pyrkii vaikuttamaan meihin.

7. Projekti

Otetaan valokuvia sovitusta aiheesta (esim. kuvataidetyöt). Viedään kuvat ohjatusti pilvipalveluun, josta ne voidaan tarvittaessa jakaa. Poistetaan alkuperäiset valokuvat laitteelta.