Alaotsikkoa napauttamalla saat esille digitaitokalenterin kohdan tarkemman kuvauksen, jonka alle on koottu aiheeseen liittyvää tukimateriaalia.

Tukimateriaaleissa käytettävät kuvakkeet:

  • Opettajan ohje

  • Esitysmateriaali

  • Video

  • Muu materiaali

8. Perusdigitaidot

Vaihdetaan ohjatusti tietoturvalliset salasanat ja kerrataan tunnusten turvallinen käyttö. Kerrataan koneiden ja ohjelmien käynnistys- ja sammutusrutiinit. Opetellaan ohjatusti liittämään laitteet langattomaan verkkoon. Harjoitellaan näppäintaitoja (esim. Näppistaituri) ja opitaan seuraamaan omaa edistymistä siellä. Kirjaudutaan M365- tai GWE-ympäristöön ja kirjoitetaan siellä tekstiä sovitusta aiheesta. Opitaan tekstinkäsittelyn alkeita (tekstin valinta, kirjainkoko, fontti).

9. Tiedostonhallinta

Keskustellaan, mikä on käyttöjärjestelmä, sovellus ja tiedosto. Opetellaan tallentamaan tiedosto ja löytämään tallennettu sisältö. Harjoitellaan tiedoston käsittelyn perustaitoja: kopioiminen, siirtäminen ja poistaminen (esim. Onedrive, Drive, tiedostonhallinta). Neuvotaan toisia näissä perustaidoissa.

10. Teknologia tutkimuksen apuna

Oppilas tekee pieniä itseään kiinnostavia tutkimuksia teknologiaa hyödyntäen (esim. kuvaaminen, mittaaminen). Tehdään yhdessä havaintoja ja johtopäätöksiä näiden pohjalta.

11. Mediataidot

Tehdään havaintoja omasta median käytöstä ja puhutaan sen vaikutuksista hyvinvointiin. Mietitään, millaisia sääntöjä (mm. ikärajat, maksullisuus) ja tapoja (esim. viestintä, kommentointi, tykkääminen, emojit) on erilaisissa digitaalisissa palveluissa, kuten peleissä. Harjoitellaan ohjatusti turvallisia tapoja viestiä, säädellä tunteita sekä ratkoa mahdollisia konfliktitilanteita (esim. nettikiusaamista) mediassa.

12. Animaatio

Keskustellaan elokuvien ja pelien hahmoista. Suunnitellaan ja toteutetaan animaation keinoin oma tarina tai omien leluhahmojen seikkailu yhdessä sovitusta aiheesta (esim. StopMotion, Toontastic, Puppet Pals). Keksitään animaatioon otsikko sekä lisätään siihen ääntä ja puhetta.

13. Verkko-oppiminen

Harjoitellaan tehtävän tekemistä ja palauttamista ohjatusti verkossa (esim. Peda.net, M365, GWE). Harjoitellaan vastaamaan videopuheluun ja lähettämään viestejä verkkoympäristössä (esim. Teams, Meet).

14. Ergonomia

Keskustellaan hyvästä työskentelyasennosta ja – valaistuksesta, työn tauottamisesta ja taukojumpasta. Harjoitellaan säätämään näytön asetuksia (esim. kirkkaus, väri, äänenvoimakkuus). Tehdään toiminnallisia harjoituksia digitaalisten sovellusten avulla (esim. QR-koodi, seppo.io).

15. Ohjelmointi

Harjoitellaan selittämään jonkun laitteen toimintaperiaatetta. Toteutetaan vaiheittaisia toimintaohjeita leikkien kautta. Tehdään ryhmissä animointia tai yksinkertaista ohjelmointia käyttäen tarinallinen tuotos (esim. Scratch Jr). Ratkotaan ongelmatehtäviä koulun ohjelmointivälineillä (esim. Bee-Bot, Lego WeDo).

Lisäideoita: innokas.fi/materiaalit/

16. Tiedonhaku

Tutustutaan tekijänoikeuksiin (esim. kopiraittila.fi) ja sen peruskäsitteisiin. Haetaan tietoa ja luvallisia kuvia sovitusta aiheesta. Arvioidaan tiedon luotettavuutta. Tutkitaan erilaisia mediasisältöjä netissä (mm. uutinen, mielipide, mainos). Tehdään erilaisia tuotoksia (fakta ja fiktio) digitaalisesti (esim. Green Screen by Do Ink).

17. Projekti

Haetaan tietoa sovitusta aiheesta (esim. harrastus). Tehdään tietojen perusteella ajatuskartta (esim. Popplet Lite, Jamboard). Tehdään ajatuskartan avulla lyhyt teksti (esim. Word, Docs, Pages). Tutustutaan lähteiden merkitsemiseen. Annetaan toisille oppilaille palautetta valmiista töistä.