Alaotsikkoa napauttamalla saat esille digitaitokalenterin kohdan tarkemman kuvauksen, jonka alle on koottu aiheeseen liittyvää tukimateriaalia.

Tukimateriaaleissa käytettävät kuvakkeet:

  • Opettajan ohje

  • Esitysmateriaali

  • Video

  • Muu materiaali

18. Perusdigitaidot

Kerrataan keskeisiä digitaalisiin palveluihin liittyviä käsitteitä. Kerrataan tietokoneiden käytön perusperiaatteet (mm. kirjautuminen, salasanan käyttö ja vaihtaminen, käynnistäminen, sammuttaminen, ohjelmien avaaminen ja sulkeminen) ja toimiminen oppimisympäristöissä (esim. M365, GWE). Luodaan looginen kansiorakenne, jonne tiedostot tallennetaan. Harjoitellaan kymmensormijärjestelmää (esim. Näppistaituri).

19. Tekstinkäsittely

Kirjoitetaan lyhyitä tekstejä ja opetellaan muokkaamaan niitä (esim. otsikko, fontti, kuvan liittäminen). Nimetään ja tallennetaan tiedostot oikeisiin kansioihin. Keskustellaan tulostamisen tarpeellisuudesta ja tutustutaan tulostusasetuksiin. Valitaan luokan käyttöön sopiva koulutehtävien tallentamis- ja jakamisalusta ja harjoitellaan sen käyttöä (esim. OneDrive, Teams, Classroom, Peda.net).

20. Viestintä

Keskustellaan hyvistä käytöstavoista ja viestinnästä mediassa (millaisia viestejä on mukava saada ja millaisia kannattaa lähettää, mitä kuvia ja tietoja voi jakaa). Harjoitellaan sähköpostin käyttöä. Kiinnitetään huomiota viestin aloitukseen, kohteliaaseen muotoon ja lopetukseen.

21. Tiedonhaku

Keskustellaan erilaisista tiedonhankintatavoista ja -keinoista. Haetaan tietoa eri lähteistä, harjoitellaan hakukoneen käyttöä (esim. Google) ja luvallisten lähteiden etsimistä. Keskustellaan yhdessä, miten verkossa oleva tieto on syntynyt (mm. Wikipedia). Tehdään kerätyn tiedon pohjalta ajatuskartta (esim. Popplet Lite, Jamboard). Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä.

22. Ohjelmointi

Keskustellaan teknologian merkityksestä omassa elämässä. Laaditaan ja testataan erilaisia toimintaohjeita ilman laitteita. Tutustutaan ohjelmointiin koulun välineillä (esim. Lego WeDo, Micro:bit). Tehdään niiden avulla yksinkertainen digitaalinen tuotos ohjelmointia käyttäen.

Lisäideoita: innokas.fi/materiaalit/

23. Kirjaston digipalvelut

Tutkitaan kirjaston digitaalisia palveluita, kuten tietokantoja (esim. kuopio.finna.fi). Haetaan sieltä omia lempikirjailijoita tai aiheita, joista haluaisi lukea kirjoja. Tutustutaan myös kirjaston digitaalisiin aineistoihin (esim. e-kirjat ja äänikirjat)

24. Valokuvaus ja kuvankäsittely

Harjoitellaan valokuvien ottamista käyttäen eri kuvakokoja ja kuvakulmia. Muokataan kuvia (esim. rajaaminen, oikaisu, suodattimet) digitaalisesti (esim. Snapseed).

25. Animaatio

Harjoitellaan juonellisen tarinan kertomista digitaalisesti. Suunnitellaan juonen kulku ja hahmojen erilaiset roolit. Toteutetaan suunnitelmat animaation keinoin (esim. iMotion, StopMotion, Puppet Pals, Toontastic)

26. Sarjakuva

Keskustellaan faktan ja fiktion eroista. Suunnitellaan digitaalisia sarjakuvatarinoita, joissa sekoitetaan faktaa ja fiktiota (esim. Strip Designer, Google Slides).

27. Projekti

Opiskellaan oppimisympäristössä (Teams, Classroom, Peda.net) aihekokonaisuus, johon liittyy palautettavia ja arvioitavia tehtäviä. Tehtävät voidaan tehdä myös pari- tai ryhmätyönä.