Alaotsikkoa napauttamalla saat esille digitaitokalenterin kohdan tarkemman kuvauksen, jonka alle on koottu aiheeseen liittyvää tukimateriaalia.

Tukimateriaaleissa käytettävät kuvakkeet:

  • Opettajan ohje

  • Esitysmateriaali

  • Video

  • Muu materiaali

38. Perusdigitaidot

Kerrataan digitaalisten palveluiden perustoiminnot (mm. salasanan vaihtaminen). Tutustutaan oppilashallintajärjestelmän (Wilma) käyttöön. Tutustutaan käyttöjärjestelmän ja laitteen asetuksiin (esim. päivämäärä ja aika, kieli, näyttö, äänenvoimakkuus, verkko ja akku) sekä eri tiedostomuotoihin ja niiden päätteisiin (esim. .pdf, .doc, .jpg, .wav, .mp4, .ppt). Keskustellaan digitaalisten laitteiden ylläpidosta, päivityksistä ja käytöstä kestävän tulevaisuuden näkökulmasta (esim. virrankulutus, tulostaminen).

39. Mediataidot

Harjoitellaan tekijänoikeuksia (esim. kopiraittila.fi). Tutustutaan CC-lisenssijärjestelmään tarkennetun haun avulla. Keskustellaan erilaisista mediasisällöistä (esim. uutinen, mainos, mielipide, some-sisällöt), niiden kohderyhmistä, kriittisestä arvioinnista, sosiaalisen median käytöstä ja yksityisyysasetuksista. Pohditaan turvallisia ja vastuullisia tapoja käyttää mediaa (mm. henkilötietojen käyttäminen netissä).

40. Tekstinkäsittely

Harjoitellaan kymmensormijärjestelmää (esim. Näppistaituri). Harjoitellaan tietotekstin (esim. uutinen) kirjoittamista. Muokataan tekstiä (esim. fontin muotoilu, riviväli, kappalejako, tekstin tasaus, leikepöydän käyttö, luettelo). Keskustellaan tekstin eri tallennusmuodoista. Tallennetaan teksti pdf-muodossa ja lähetetään se sähköpostilla toiselle oppilaalle.

41. Videotuotos

Tutustutaan videoiden käsikirjoittamiseen ja tuottamiseen. Tehdään käsikirjoitus ja kuvataan ryhmissä video johonkin oppiaineeseen liittyvästä aiheesta. Editoidaan siitä yhtenäinen kokonaisuus (esim. iMovie). Arvioidaan yhdessä tuottamisen eri vaiheita ja lopputulosta.

42. Ohjelmointi

Keskustellaan ohjelmoinnin ja robotiikan vaikutuksista ihmisten elämään. Tunnistetaan kehityksen hyötyjä, mahdollisuuksia, riskejä ja uhkakuvia. Tutkitaan arjen esimerkkien avulla toisto- ja ehtorakenteiden käyttöä ja harjoitellaan niitä ohjelmoinnissa (esim. Scratch, Micro:bit ja Legorobotit). Lisäideoita: innokas.fi/materiaalit/.

43. Taulukkolaskenta

Harjoitellaan tulkitsemaan kuvaajia, taulukoita ja diagrammeja. Opetellaan taulukkolaskennan perusteita (esim. Excel, Sheet, Numbers). Tehdään taulukko sovitusta aiheesta (esim. hyvinvoinnin seuranta). Taulukon pohjalta luodaan diagrammi.

44. Ergonomia

Keskustellaan ergonomian merkityksestä. Opitaan valitsemaan hyvä työasento, vaihtelemaan sitä sekä jaksottamaan työskentelyä. Tehdään toiminnallisia harjoituksia digitaalisten sovellusten avulla (esim. QR-koodi, seppo.io).

45. Äänet ja musiikki

Tutustutaan digitaalisen äänen ja musiikin tuottamiseen. Tuotetaan äänitehosteita ja sävelletään omaa musiikkia (esim. GarageBand, Chrome Music Lab). Liitetään tuotos osaksi jotain mediatuotosta (esim. video, animaatio).

46. Tietokone ja tiedostonhallinta

Kerrataan, mikä on käyttöjärjestelmä, sovellus ja tiedosto. Opetellaan tiedoston käsittelyn perustaidot: tallentaminen, kopioiminen, siirtäminen ja poistaminen (esim. Onedrive, Drive, tiedostonhallinta). Tutustutaan tietokoneen resurssienhallintaan ja kansioihin (mm. lataukset, kuvat, työpöytä).

47. Projekti

Tehdään sovitusta aiheesta esitelmä, johon haetaan tietoa eri tietolähteistä. Muistetaan lähdekritiikki ja tekijänoikeudet. Käytetään esitysgrafiikkaohjelmaa (PowerPoint, Sway, Slides, Keynote), johon kootaan tietoa omin sanoin ja luvallisia kuvia. Merkitään esitelmän lähteet oikein.