Alaotsikkoa napauttamalla saat esille digitaitokalenterin kohdan tarkemman kuvauksen, jonka alle on koottu aiheeseen liittyvää tukimateriaalia.

Tukimateriaaleissa käytettävät kuvakkeet:

  • Opettajan ohje

  • Esitysmateriaali

  • Video

  • Muu materiaali

48. Perusdigitaidot

Kerrataan digitaalisten palveluiden perustoiminnot (mm. salasanan vaihtaminen). Kerrataan oppilashallintajärjestelmän (Wilma) käyttöä. Harjoitellaan kymmensormijärjestelmää (esim. Näppistaituri). Kerrataan ja syvennetään tekstinkäsittelyn perustaitoja (mm. fontin muotoilu, riviväli, kappalejako, tekstin tasaus, leikepöydän käyttö, luettelo, kappalemuotoilu, sivun asetukset). Harjoitellaan palautteen antamista digitaalisesti toisen työstä (esim. kommentointityökalu) ja oman työn muokkaamista palautteen pohjalta.

49. Käsityöprosessi

Harjoitellaan kokonaisen käsityöprosessin dokumentointia digitaalisessa muodossa. Otetaan prosessista kuvia tai videoita eri vaiheista ja liitetään ne osaksi esitystä (esim. PowerPoint, Sway, Slides, Keynote). Liitetään mukaan oman oppimisen arviointia.

50. Turvallisuus

Keskustellaan turvallisuutta vaarantavista tilanteista mediassa (esim. netti-identiteetti, vihapuhe, houkuttelu). Pohditaan, mitä henkilötietoja annetaan ja mihin. Opitaan poistamaan omat digitaaliset jäljet ja tunnistamaan verkkohuijausyritykset sekä toimimaan oikein turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa.

51. Mediataidot

Tutkitaan ja keskustellaan erilaisista mediasisällöistä (esim. uutiset) ja mediailmiöistä (esim. disinformaatio, deepfake, valeuutiset, kuvamanipulaatio). Dokumentoidaan omaa median käyttöä esimerkiksi mediapäiväkirjan avulla. Tuotetaan yksin tai yhdessä jokin kantaa ottava tai vaikuttamaan pyrkivä mediasisältö (esim. arvostelu, mielipidekirjoitus, vlogi, juliste).

52. Teknologia tutkimuksen apuna

Perehdytään teknologiaan eri oppiaineissa. Havainnollistetaan opittavaa asiaa simulaation avulla (esim. phet.colorado.edu/fi/). Tutustutaan digitaalisiin karttapalveluihin ja paikkatieto-ohjelmistoihin (esim. Google Earth). Hyödynnetään digitaalisia laitteita ja sovelluksia omassa pienessä tutkimuksessa (esim. Mittanauha, Micro:bit).

53. Ohjelmointi

Havainnoidaan ympärillä olevia ohjelmoituja elementejä (esim. robotiikka, tekoäly). Laaditaan ryhmissä oma ohjelma graafista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch) käyttäen. Hyödynnetään koulun välineitä (esim. Micro:bit, Lego-robotit). Ideoidaan, testataan ja jatkokehitetään ohjelmaa yhdessä. Lisäideoita: innokas.fi/materiaalit/.

54. Taulukkolaskenta

Kerrataan taulukkolaskennan perusteita (esim. oman keskiarvon laskeminen). Tehdään mielipidetutkimus pareittain kysymällä valitusta aiheesta (esim. Forms) ja koostamalla vastaukset taulukkoon ja diagrammeiksi (esim. Excel, Sheet, Numbers).

55. Digitaide

Harjoitellaan kuvankäsittelyä esimerkiksi muokkaamalla kuvankäsittelyohjelmalla omaa kuvataidetyötä (esim. Snapseed). Tehdään digitaalinen piirros sovitusta aiheesta (esim. Canvas, Tayasui Sketches, Paper by FiftyThree). Otetaan kuvia omista töistä ja siirretään ne pilvipalveluun (esim. oma kuvataideportfolio).

56. 3D-mallintaminen

Keskustellaan teknologian vaikutuksista ihmisten arkeen ja 3D-tulostuksen mahdollisuuksista. Tehdään 3D-mallintamista (esim. tinkercad.com). Mahdollisuuksien mukaan tulostetaan 3D-tulostimella oma tuotos.

57. Projekti

Tehdään jostakin opittavasta asiasta omavalintainen mediasisältö (esim. esitys, video, animaatio, sarjakuva). Haetaan siihen tietoa ja kuvia myös muilla kielillä. Muistetaan tekijänoikeudet. Merkitään tuotokseen lähteet.