Alakoulun digitaitokalenterissa opittavat sisällöt on jaettu tasaisesti eri luokka-asteille. Jokaisella vuosiluokalla on noin kymmenen sisältökokonaisuutta, yksi jokaiselle koulukuukaudelle. Tavoitteena on sisällyttää nämä kokonaisuudet luontevaksi osaksi eri oppiaineiden opiskelua.

Kalenterin aikataulu ja sisältöjen käsittelyjärjestys on viitteellinen. Keskeistä on opettaa taitoja, ei yksittäisiä sovelluksia tai laitteita. Kalenterissa on taitojen opettamisen tueksi annettu esimerkkejä suositeltavista tietoturvallisista sovelluksista ja laiteympäristöistä. Digitaitokalenterin avulla oppilaat saavuttavat hyvät perustaidot digitaalisessa osaamisessa, medialukutaidossa ja ohjelmointiosaamisessa. 

Digitaitojen opettamisen avuksi on laadittu tukimateriaaleja, jotka löytyvät luokkakohtaisista sisällöistä. Tukimateriaalit sisältävät opettajan ohjeita, esitysmateriaaleja ja videoita. Tukimateriaaleja julkaistaan lisää lukuvuoden 2022-2023 aikana.

Luokkakohtaiset sisällöt ja tukimateriaalit