Opetuksen digitaalisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen luo pohjan digipedagogiikalle. Olemme Kuopiossa rakentaneet toimintamallin, jossa systemaattisesti, tavoitteellisesti mutta koululähtöisesti tuemme kaupunkimme kaikkien koulujen digikehittämistä. Toimintamallin myötä mahdollistetaan sekä koulujen että oppilaiden yhdenvertainen kehittyminen.

Tämä tukee myös tiedolla johtamista mikä puolestaan mahdollistaa päätösten, resurssien ja toimenpiteiden kohdentamisen tarkoituksenmukaisesti. Saatavilla oleva tieto ohjaa myös kehittämistoimintaa kunnan strategian mukaisesti.