Digitalisaatio koskettaa lisääntyvissä määrin lähes kaikkea toimintaamme viimeistenkin analogisten toimintojen siirtyessä bittimuotoon. Digitaalisen toiminnan lisääntyminen on lisännyt riskejä, jolloin asian painoarvoa myös oppimisen ja kasvattamisen kontekstissa tulee lisätä.  Toiminnan perustukset tulee rakentaa digitaalisen turvallisuuden pohjalle, jolloin lasten ja nuorten asenteet sekä toimintamallit lähtevät rakentumaan jo alusta alkaen oikealle uralle.

Opetuksen järjestäjän tarjoaman digitoiminnan tulee olla lainmukaista sekä järkeviin ja kestäviin digitaalisen maailman valintoihin pohjautuvaa. Henkilöstön kouluttautuminen ja osaamisen päivittäminen on tämän vuoksi oleellista ja Kuopiossa opetushenkilöstö suorittaa vuosittain sertifiointikoulutuksen, jonka lisäksi digitaalisen turvallisuuden koulutusta tarjotaan säännöllisesti. Kuopion kaupungin perehdytysohjelmaan kuuluu myös uusien työntekijöiden perehdyttäminen kaupungin tietosuoja- ja tietoturvalinjauksiin.

Tietosuoja

Tietosuojan tehtävänä on turvata jokaisen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä. Digitaitokalenterin esimerkkisovellukset on auditoitu tietosuojan osalta hyödyntämällä ulkoista lakiasiaintuntemusta. Palvelualueen tietohallinto on auditoinnin sekä oman selvityksensä pohjalta antanut linjaukset opetuskäyttöön soveltuviin digitaalisiin palveluihin.

Kirjautumista vaativien digitaalisten palveluiden osalta henkilötietojen käsittelystä sovitaan aina toimittajan sekä rekisterinpitäjän välillä (DPA), jolloin kalenterista saattaa löytyä digitaalisia palveluita, joiden käytöstä ei ole teidän organisaatiossanne sovittu.

Tietosuojaan liittyy myös vahva kasvatuksellinen näkökulma, jotta lapset ja nuoret oppivat jo varhaisessa vaiheessa tiedostamaan sekä rajoittamaan omien henkilötietojensa käsittelyä.

Tietoturva

Tietoturvan tehtävänä on mahdollistaa tietosuojan toteutuminen. Sen päämääränä on turvata tietoaineisto sekä käytettävät tietojärjestelmät ja huolehtia tiedon saatavuudesta, eheydestä sekä luottamuksellisuudesta. Tietoturva voidaan karkeasti jakaa tekniseen (mm. palomuuri, tietojen salaaminen) sekä hallinnolliseen tietoturvaan (mm. salasanakäytännöt, henkilöstön ohjeistaminen ja kouluttaminen, tietoturvalinjaukset sekä käyttöoikeuksien rajoittaminen).

Mikäli talossa on sisällä arvokasta tietoa (henkilötieto/tietosuoja), kuvastaa talon ovessa oleva lukko teknistä tietoturvaa. Puolestaan lukkoon sopivan avaimen omaavan henkilön toiminta (Kenelle hän avaa oven? Jättääkö hän oven raolleen? Miten häntä on ohjattu toimimaan?) kuvastaa hallinnollisen tietoturvan merkitystä.

Tietoturvan osalta lohdullista on se, että kasvaneista riskeistä huolimatta jokainen meistä pystyy minimoimaan riskejä tiedostamalla oman toimintansa vaikutuksia sekä toimimalla ennalta viisaasti.

Näihin asioihin pureudumme digitaitokalenterin digitaalista turvallisuutta käsittelevissä osioissa videoiden, yhteisen pohdinnan sekä tehtävien muodossa ikätasoon sopivalla tavalla. Digitaitokalenterin digitaalista turvallisuutta käsittelevistä osioista on hyötyä myös opetushenkilöstön osaamisen päivittämiseen.