Alaotsikkoa napauttamalla saat esille digitaitokalenterin kohdan tarkemman kuvauksen, jonka alle on koottu aiheeseen liittyvää tukimateriaalia.

Tukimateriaaleissa käytettävät kuvakkeet:

  • Opettajan ohje

  • Esitysmateriaali

  • Video

  • Muu materiaali

Äidinkieli ja kirjallisuus: 7. luokka

1. Tuotetaan erilaisia tekstejä digitaalisesti. Kerrataan tekstinkäsittelyn (esim. riviväli, kappalejako, tekstin tasaus, leikepöydän käyttö, luettelo, kuvan lisääminen, otsikointi) sekä tiedonhaun, verkkoetiikan ja lähteiden merkitsemisen perusteet (esim. kopiraittila.fi).


2. Luetaan ja käsitellään monipuolisesti erilaisia digitaalisia tekstejä (esim.uutinen).
3. Harjoitellaan eri havainnollistamiskeinojen (esim. kuvat, videot, ääni, taulukot ja piirrokset) käyttämistä erilaisissa esitysgrafiikkaohjelmissa (esim. PowerPoint, Sway, Slides, Keynote).

Äidinkieli ja kirjallisuus: 8. luokka

4. Tuotetaan erilaisia tekstejä digitaalisesti (esim. vastine, vastamainos). Syvennetään tekstinkäsittelyn (esim. sivun asetukset, tyylit, sivunumerot) sekä tiedonhaun, verkkoetiikan ja tietolähteiden merkitsemisen taitoja.
5. Tutustutaan mediatoimialaan ja digitaalisiin mediasisältöihin (esim. blogi, mainos, podcast, vlogi, animaatio, video, esitys). Harjoitellaan niiden kriittistä tulkintaa (esim. vaikutuskeinot, kohderyhmä, kaupallisuus) ja tuotetaan erilaisia sisältöjä itse.


6. Harjoitellaan kirjastojen tietokantojen sekä avoimien kuva- ja äänitetietokantojen käyttöä.

Äidinkieli ja kirjallisuus: 9. luokka

7. Harjoitellaan erilaisten asiointitekstien (esim. raportti tai hakemus) tuottamista. Syvennetään edelleen tekstinkäsittelytaitoja (esim. kappalemuotoilu, kansilehti, automaattinen sisällysluettelo, erikoismerkit, viittaukset ja automaattinen lähdeluettelo) ja suunnitelmallista tiedonhakua sekä tietolähteiden merkitsemistä.


8. Harjoitellaan edelleen mediatekstien kriittistä tulkintaa.

Englanti: 7. luokka

9. Harjoitellaan tekstinkäsittelyn asetusten muuttamista englanniksi kirjoittamista varten.


10. Harjoitellaan tiedonhakua englanninkielisiä hakusanoja käyttäen.
11. Tutustutaan kielen oppimista tukeviin sovelluksiin (esim. Kahoot1, Nearpod).
12. Harjoitellaan nettisanakirjojen käyttöä (Google kääntäjä1, sanakirja.fi1).
13. Harjoitellaan oman puheen tallentamista digitaalisesti (esim. Clips, Sanelin, PuppetPals).

1) Sovelluksia voi käyttää vain kirjautumatta.

Englanti: 8. luokka

14. Harjoitellaan tekstien ja esitelmien tuottamista nettilähteitä ja -sanakirjoja hyödyntäen.
15. Tutustutaan englanninkieliseen tekijänoikeussanastoon ja vapaasti käytössä olevien kuvien hakemiseen englanniksi (esim. CC Search, Googlen kuvahaku).


16. Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan yhteydenpitoa ulkomaille (esim. sähköposti, Teams).
17. Harjoitellaan kielen oppimista tukevia sovelluksia (esim. Kahoot1, Nearpod).

1) Sovelluksia voi käyttää vain kirjautumatta.

Englanti: 9. luokka

18. Tutustutaan englanninkieliseen mediaan, siihen liittyvään sanastoon ja arvioidaan sitä kriittisesti.
19. Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan yhteydenpitoa ulkomaille (esim. sähköposti, Teams).
20. Tehdään yksin tai ryhmässä sovitusta aiheesta valinnainen mediasisältö3.

3) Mediasisältö voi olla esim. julkaisu, blogi, mainos, podcast, vlogi, animaatio, video, esitys, uutinen, mielipideteksti. Mediasisällössä tulee huomioida lähteet ja tekijänoikeudet.

Ruotsi: 7. luokka

21. Tutustutaan kielen oppimista tukeviin sovelluksiin (esim. Kahoot1, Nearpod).
22. Harjoitellaan digitaalisten käännöstyökalujen käyttöä (Google kääntäjä1, sanakirja.fi1).
23. Tutustutaan ruotsinkielisiin autenttisiin aineistoihin (esim. Yle Areena).
24. Harjoitellaan oman puheen tallentamista digitaalisesti (esim. Clips, Sanelin, PuppetPals).

1) Sovelluksia voi käyttää vain kirjautumatta.

Ruotsi: 8. luokka

25. Harjoitellaan tekstinkäsittelyn asetusten muuttamista ruotsiksi kirjoittamista varten.


26. Harjoitellaan kielen oppimista tukevien sovellusten käyttöä itsenäisesti ja ryhmässä (esim. Kahoot1, Nearpod).
27. Tutustutaan ruotsinkielisiin autenttisiin aineistoihin (esim. Yle Areena).

1) Sovelluksia voi käyttää vain kirjautumatta.

Ruotsi: 9. luokka

28. Harjoitellaan lyhyiden ruotsinkielisten tekstien tai esitelmien digitaalista tuottamista.
29. Käytetään ruotsin oppimista tukevia sovelluksia (esim. Kahoot1, Nearpod).
30. Harjoitellaan kriittistä tiedonhankintaa (esim. pohjoismaiset kulttuurit ja niiden ominaispiirteet nettilähteissä).

1) Sovelluksia voi käyttää vain kirjautumatta.