Alaotsikkoa napauttamalla saat esille digitaitokalenterin kohdan tarkemman kuvauksen, jonka alle on koottu aiheeseen liittyvää tukimateriaalia.

Palautetta tukimateriaaleista voit lähettää Merja Pehkoselle
(etunimi.sukunimi@opedu.kuopio.fi).

Tukimateriaaleissa käytettävät kuvakkeet:

  • Opettajan ohje

  • Esitysmateriaali

  • Video

  • Muu materiaali

Matematiikka: 7. luokka

31. Harjoitellaan geometriaohjelmiston käyttöä (esim. GeoGebra).


32. Keskustellaan ohjelmoinnin vaikutuksista ihmisten elämään. Kerrataan ohjelmoinnin perusasioita ja toteutetaan tuotos (esim. peli, simulaatio, sovellus arkielämän ongelmaan) graafista ohjelmointi ympäristöä ja/tai kehitysalustaa hyödyntäen (esim. Scratch, Micro:bit). Lisäideoita: innokas.fi/materiaalit.

Matematiikka: 8. luokka

33. Käytetään geometriaohjelmistoa opiskelun tukena (esim. GeoGebra).


34. Tutustutaan ohjelmoituihin elementteihin ympärillämme (esim. automaatio, robotiikka, tekoäly). Harjoitellaan tekstipohjaisen ohjelmoinnin perusteita (esim. tie.koodariksi.fi,
Swift Playgrounds). Tutustutaan esimerkkien avulla toisto- ja ehtorakenteisiin ja käytetään niitä ohjelmoinnissa. Lisäideoita: innokas.fi/materiaalit.
35. Kerrataan taulukkolaskentaohjelman käyttöä (esim. Excel, Sheet, Numbers).

Matematiikka: 9. luokka

36. Syvennetään geometriaohjelmiston käyttötaitoja (esim. GeoGebra).


37. Tutustutaan teknologisten sovellusten toimintaperiaatteisiin ohjelmoinnin näkökulmasta. Syvennetään tekstipohjaista ohjelmointiosaamista (esim. tie.koodariksi.fi, Swift Playgrounds). Luodaan ryhmissä ohjelmointia hyödyntäen omavalintainen tuotos.
38. Tutustutaan digitaalisiin tilastoihin ja opetellaan taulukkolaskentaa (esim. Excel, Sheet, Numbers). Harjoitellaan diagrammin tekeminen, soluviittaukset, laskulausekkeet ja funktiot.

Fysiikka ja kemia: 7. luokka

39. Keskustellaan, miten luonnontieteen ilmiöt näkyvät arjen teknologiassa.
40. Käytetään simulaatiota osana oppimista (esim. phet.colorado.edu).


41. Tutustutaan raportointiin (esim. mittauspöytäkirja, kuvaaja, kuvasarja tai video kokeesta).
42. Opitaan teknologiaan liittyviä suureita ja mittayksiköitä (esim. taajuus).

Fysiikka ja kemia: 8. luokka

43. Harjoitellaan selittämään, miten luonnontieteen ilmiötä hyödynnetään arjen teknologioissa.
44. Hyödynnetään oppimisessa sensoriteknologiaa (esim. Phyphox, Arduino Science Journal1).
45. Laaditaan lyhyt raportti (esim. mittauspöytäkirja, kuvaaja, kuvasarja tai video kokeesta).
46. Opitaan teknologiaan liittyviä suureita ja käsitteitä (esim. teho).

1) Sovelluksia voi käyttää vain kirjautumatta.

Fysiikka ja kemia: 9. luokka

47. Osataan selittää, miten jotakin luonnontieteen ilmiötä hyödynnetään arjen teknologiassa.
48. Tutustutaan sähkölaitteiden toimintaperiaatteisiin ja turvalliseen käyttöön.
49. Tutustutaan molekyylimallinnusohjelmiin (esim. molview.org).

50. Laaditaan työselostus, tutkielma tai esitys, jossa käytetään esim. taulukkolaskentaa.

Biologia ja maantieto: 7. luokka

51. Tutustutaan digitaalisiin lajioppaisiin (esim. iNaturalist1), karttapalveluihin (esim. Karttapaikka- sivusto, Google Maps1, Google Earth1) ja eri verkkopalveluihin (esim. jarviwiki.fi).
52. Tutustutaan maasto- ja laborointitutkimusten digitaaliseen dokumentointiin (kuva, ääni, video).
53. Tehdään jostakin opittavasta asiasta omavalintainen mediasisältö.3

1) Sovelluksia voi käyttää vain kirjautumatta.
3) Mediasisältö voi olla esim. julkaisu, blogi, mainos, podcast, vlogi, animaatio, video, esitys, uutinen, mielipideteksti. Mediasisällössä tulee huomioida lähteet ja tekijänoikeudet.

Biologia ja maantieto: 8. luokka

54. Harjoitellaan digitaalisten lajioppaiden (esim. iNaturalist1) ja kartta-aineistojen käyttöä (esim. Karttapaikka-sivusto, Google Maps1), Google Earth1).


55. Harjoitellaan digitaalisen ajatuskartan (esim. Jamboard, Popplet Lite1, mindmup.com1) ja eliökokoelman laatimista.


56. Harjoitellaan digitaalisten lähdemateriaalien kriittistä ja tarkoituksenmukaista käyttöä.

1) Sovelluksia voi käyttää vain kirjautumatta.

Biologia ja maantieto: 9. luokka

57. Vahvistetaan geomediataitoja (esim. karttojen, diagrammien, tilastojen, kuvien, videoiden, tietotekstien ja uutisten tulkintaa ja tuottamista). Harjoitellaan esim. ilmastodiagrammin laatimista digitaalisesti (esim. Excel, Sheet, Numbers).
58. Keskustellaan teknologian mahdollisuuksista ja riskeistä (esim. kestävä kehitys, luonnonvarat).
59. Suunnitellaan ja toteutetaan tutkimus tai tutkielma, joka dokumentoidaan digitaalisesti.