Alaotsikkoa napauttamalla saat esille digitaitokalenterin kohdan tarkemman kuvauksen, jonka alle on koottu aiheeseen liittyvää tukimateriaalia.

Palautetta tukimateriaaleista voit lähettää Merja Pehkoselle
(etunimi.sukunimi@opedu.kuopio.fi).

Tukimateriaaleissa käytettävät kuvakkeet:

  • Opettajan ohje

  • Esitysmateriaali

  • Video

  • Muu materiaali

Terveystieto: 7. luokka

60. Keskustellaan digitaalisten sisältöjen vaikutuksista vireyteen, uneen ja aivotoimintaan. Opitaan tekemään hyvinvointia edistäviä valintoja.
61. Tutustutaan erilaisiin terveyssivustoihin (esim. terveyskirjasto.fi, smartmoves.fi) ja terveysmainontaan.
62. Keskustellaan hyvinvointisovellusten käytöstä liikunta- ja terveysmotivaation keinoina.

Terveystieto: 8. luokka

63. Keskustellaan ergonomiasta. Opetellaan huomioimaan omassa työskentelyssä ergonomiaan vaikuttavia asioita (esim. työn tauottaminen, liikkuminen, kalusteet, valaistus, melutaso).
64. Tehdään jostakin opittavasta asiasta omavalintainen mediasisältö.3

3) Mediasisältö voi olla esim. julkaisu, blogi, mainos, podcast, vlogi, animaatio, video, esitys, uutinen, mielipideteksti. Mediasisällössä tulee huomioida lähteet ja tekijänoikeudet.

Terveystieto: 9. luokka

65. Keskustellaan ajankohtaisista terveysilmiöistä ja arvioidaan saatavan tiedon luotettavuutta.


66. Tutustutaan Kuopion tarjoamiin digitaalisiin terveyspalveluihin.
67. Tehdään yksin tai ryhmissä omavalintaisesta aiheesta tutkimus ja esitellään tutkimuksen tulokset.

Uskonto ja Elämänkatsomustieto: 7. luokka

68. Käytetään erilaisia hakupalveluita ja tietolähteitä, arvioidaan haun tuloksia kriittisesti ja tehdään tuotoksia etsityn tiedon perusteella (esim. Forms-kyselyt, crosswordlabs.com).
69. Tehdään jostakin opittavasta asiasta omavalintainen mediasisältö.3

3) Mediasisältö voi olla esim. julkaisu, blogi, mainos, podcast, vlogi, animaatio, video, esitys, uutinen, mielipideteksti. Mediasisällössä tulee huomioida lähteet ja tekijänoikeudet.

Uskonto ja Elämänkatsomustieto: 8. luokka

70. Tehdään yksin tai ryhmässä jostakin opittavasta asiasta omavalintainen mediasisältö.3

3) Mediasisältö voi olla esim. julkaisu, blogi, mainos, podcast, vlogi, animaatio, video, esitys, uutinen, mielipideteksti. Mediasisällössä tulee huomioida lähteet ja tekijänoikeudet.

Uskonto ja Elämänkatsomustieto: 9. luokka

71. Keskustellaan teknologiaan ja mediaan liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä eettisestä ja moraalisesta näkökulmasta.
72. Perehdytään mediassa esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta.

Historia ja yhteiskuntaoppi: 7. luokka

73. Käytetään erilaisia hakupalveluita ja tietolähteitä, arvioidaan haun tuloksia kriittisesti ja tehdään tuotoksia etsityn tiedon perusteella (esim. Forms-kyselyt, crosswordlabs.com).
74. Tehdään jostakin opittavasta asiasta omavalintainen mediasisältö.3

3) Mediasisältö voi olla esim. julkaisu, blogi, mainos, podcast, vlogi, animaatio, video, esitys, uutinen, mielipideteksti. Mediasisällössä tulee huomioida lähteet ja tekijänoikeudet.

Historia ja yhteiskuntaoppi: 8. luokka

75. Opitaan käyttämään monipuolisesti erilaisia hakupalveluja ja tietolähteitä, arvioimaan haun tuloksia kriittisesti ja hyödyntämään tietolähteitä luovassa työssä.
76. Tehdään esitelmä verkkoympäristössä noudattaen tekijänoikeuksia ja lähdemerkintöjä.
77. Tutustutaan erilaisiin digitaalisiin historian oppimista tukeviin sovelluksiin ja aineistoihin (esim. Salmi AR, kuopionkorttelimuseo.fi).

Historia ja yhteiskuntaoppi: 9. luokka

78. Arvioidaan median roolia ja yhteiskunnallista merkitystä kriittisesti. Keskustellaan ajankohtaisten ilmiöiden käsittelystä medioissa ja niiden vaikutuksista yksilöön ja yhteiskuntaan.
79. Tutustutaan vaikuttamisen mahdollisuuksiin digitaalisissa ympäristöissä ja medioissa sekä kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen niissä. Tehdään vaikuttamaan pyrkivä mediasisältö.


80. Tutustutaan digitaalisiin asiointipalveluihin ja keskustellaan tietosuoja-asetuksen ja -lain tarkoituksista sekä keskeisistä periaatteista.


81. Tutustutaan talouden hallinnan digitaalisiin mahdollisuuksiin (esim. taulukkolaskenta, taloussankari.com).

Oppilaanohjaus: 7. luokka

82. Perehdytään koulun digitaaliseen opiskelu- ja tietoympäristöön oppilaanohjauksen näkökulmasta: Wilma (esim. viestit, arviointi, valinnat), kotisivut (esim. yhteystiedot, ohjausmateriaalit) ja käytössä olevat oppimisympäristöt.
83. Esitellään keskeisiä koulutus- ja ammattitiedon lähteitä (esim. opintopolku.fi).

Oppilaanohjaus: 8. luokka

84. Tutustutaan keskeisten tiedonhakupalveluiden käyttöön, yhteishakuun ja yhteishaun valintaperusteisiin (esim. opintopolku.fi, lähialueen toisen asteen oppilaitosten kotisivut).
85. Opitaan käyttämään luotettavaa itsearviointityövälinettä (esim. asiointi.mol.fi/avo/).
86. Harjoitellaan TET-jakson raportointia digitaalisesti.

Oppilaanohjaus: 9. luokka

87. Tutustutaan lähialueen toisen asteen oppilaitosten kotisivuihin ja harjoitellaan yhteishakua.
88. Perehdytään työnhakupalveluihin ja työnhaun prosesseihin (esim. TE-palvelut).
89. Raportoidaan TET-jakso digitaalisesti.


90. Harjoitellaan työnhakua ja hakemuksen tekemistä (esim. CV, videohakemus).