Digitaitojen opettaminen on kaikkien yhteinen asia. Kun digitaitojen oppiminen jakaantuu kaikkiin oppiaineisiin, ei taitojen opettaminen jää pelkästään yksittäisen opettajan vastuulle. Näin oppilaiden on mahdollista saavuttaa yhdenvertaiset digitaidot. Yläkoulun digitaitokalenterissa opittavat sisällöt on jaettu tasaisesti oppiaineittain ja vuosiluokittain, mutta kalenterin aikataulu ja sisältöjen käsittelyjärjestys on viitteellinen.

Oppiainekohtaisten sisältöjen lisäksi kalenteriin on koottu omaksi kokonaisuudekseen vuosittain opeteltavat asiat niistä sisällöistä, jotka koskettavat toimimista eri digitaalisissa palveluissa. Nämä asiat voidaan käsitellä koulun oman päätöksen mukaan esimerkiksi luokanohjaajan tunneilla tai teemapäivinä.

Yläkoulun kalenterissa syvennetään digitaalista osaamista, medialukutaitoja ja ohjelmointiosaamista, mutta kannustetaan myös erilaisten laitteiden, välineiden ja sovellusten luovaan käyttöön sekä erilaisten tuotosten tekemiseen.

Digitaitojen opettamisen avuksi on laadittu tukimateriaaleja, jotka löytyvät oppiainekohtaisista sisällöistä. Tukimateriaalit sisältävät opettajan ohjeita, esitysmateriaaleja, videoita ja oppilaan tehtäviä.

Oppiainekohtaiset sisällöt