Alaotsikkoa napauttamalla saat esille digitaitokalenterin kohdan tarkemman kuvauksen, jonka alle on koottu aiheeseen liittyvää tukimateriaalia.

Tukimateriaaleissa käytettävät kuvakkeet:

  • Opettajan ohje

  • Esitysmateriaali

  • Video

  • Muu materiaali

7. luokka: Perusdigitaidot haltuun

Perehdytään koulun laiteympäristöön ja digitaalisiin oppimisympäristöihin (esim. M365, GWE, Peda.net). Kerrataan oppimisympäristön käytön perustaitoja ja käsitteitä (esim. kirjautuminen, kansiot, sähköposti, tehtävien palautus, tiedostojen jakaminen, eri tiedostotyypit ja tallennusmuodot, pikanäppäimet, helppokäyttötyökalut). Huolehditaan salasanojen turvallisuudesta.

Harjoitellaan etsimään tietoa eri medialähteistä hyödyntämällä hakukoneen ominaisuuksia ja asetuksia (esim. tiedonhaun tekniikat, tarkennettu haku, käänteinen kuvahaku). Opetellaan arvioimaan tietolähteiden luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta (esim. uutiset, keskustelut, kaupalliset sisällöt, sosiaalinen media). Kerrataan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä (esim. PowerPoint, Sway, Slides, Keynote). Keskustellaan netin käyttäjän profilointiin liittyvistä ilmiöistä (esim. evästeet, algoritmi, digitaalinen jälki, datan käytön uhat ja mahdollisuudet).

Keskustellaan tietoturvan ja tietosuojan merkityksestä digitaalisissa ympäristöissä. Opetellaan suojautumaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä sekä suojaamaan omaa ja muiden yksityisyyttä (esim. välimuisti, evästeet, yksityisen selauksen tila, sivuhistoria, ikärajat). Keskustellaan henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta digitaalisissa palveluissa.

Materiaalien jakaminen oppilaille

Tukimateriaalit oppitunneille

8. luokka: Media ja minä

Tutustutaan erilaisten medioiden peruskäsitteisiin ja toimintaperiaatteisiin (esim. kaupallinen, julkinen). Huolehditaan omasta yksityisyydestä ja turvallisuudesta (henkinen, fyysinen ja digitaalinen) mediassa. Keskustellaan, miten eri asioista (esim. koulu, koti, harrastukset) viestitään niissä medioissa, joita oppilailla on käytössä.

Keskustellaan erilaisista tavoista viestiä eri mediaympäristöissä tilanteen mukaisesti. Pohditaan, millainen on myönteinen viestintäilmapiiri.

Keskustellaan oppilaan omista ja muiden henkilöiden tekijänoikeuksista. Tutustutaan tekijänoikeuslakiin. Opitaan noudattamaan sitä kaikessa toiminnassa.

Tukimateriaalit oppitunneille

9. luokka: Digitaalinen hyvinvointi

Pohditaan median käytön vaikutuksia omaan hyvinvointiin ja arkeen (esim. kehonkuva, ajankäyttö, sosiaaliset suhteet, unen määrä, rahankäyttö). Osataan kuvata omaa roolia median käyttäjänä ja tuottajana sekä tehdä hyvinvointia ja kestävää kehitystä tukevia valintoja omassa mediankäytössä. Opitaan arvostamaan erilaisia mediankäyttötapoja.

Harjoitellaan tunnistamaan ongelmallisia ja uhkaavia tilanteita mediassa sekä vahvistetaan taitoja toimia näissä tilanteissa. Keskustellaan mediaympäristössä tapahtuvasta lainvastaisesta toiminnasta (esim. plagiointi, houkuttelu, identiteettivarkaus, kunnian loukkaaminen, nettikiusaaminen).

Keskustellaan tietojen ja tiedostojen suojaamisesta (esim. varmuuskopiointi). Opetellaan siirtämään verkko-oppimisympäristössä tehdyt kansiot ja tiedostot omaan käyttöön.

Tukimateriaalit oppitunneille